Overzicht tarieven per 1 januari 2023.

Wanneer u regelmatig een beroep op mij doet werk ik met strippenkaarten, afgestemd op uw behoefte. U koopt feitelijk tegen een lager tarief uitlaten in voor ruim een maand vooruit.

Dit ziet er dan als volgt uit:

Aantal keren dat u doorgaans
een beroep op ons doet

Te gebruiken
strippenkaart
Totaalprijs kaart
-incl. B.T.W.
=  per uitlaat
-incl. B.T.W.
1x per week mee5 strippen€ 70,00€ 14,00
2x per week mee 10 strippen € 135,00€ 13,50
3x per week mee 15 strippen € 195,00€ 13,00
4x per week mee 20 strippen € 250,00€ 12,50
Iedere hond ontvangt van mij een penning.
De kosten hiervoor bedragen:            
€ 7,50
Ik heb mijn best gedaan een voor alle betrokkenen zo eenvoudig mogelijk betalingssysteem te hanteren.
Mocht bepaalde informatie volgens u toch ontbreken of stelt u ergens een toelichting op prijs, laat u het mij gerust weten.

Voor zover van toepassing zijn alle prijzen inclusief BTW en administratiekosten. Alle kosten worden vooruit voldaan door middel van automatische incasso. Uitzonderingen in overleg. Voor uw administratie doet de strippenkaart tevens dienst als nota.

Alle strippenkaarten zijn twee maanden geldig ingaande de dag van de eerste uitlaat op de kaart. Zo kunt u probleemloos besluiten om, in een of meerdere weken, een of meerdere uitlaten over te slaan. Heeft u juist eens een of meerdere uitlaten extra nodig, dan is dit ook geen probleem. Dat kost u slechts het bijbehorende aantal strippen extra. Wanneer een van deze twee situaties met grote regelmaat voorkomt, wilt u wellicht een geschiktere strippenkaart voor uw nieuwe (tijdelijke) situatie overwegen.

Elke volgende hond op hetzelfde adres krijgt natuurlijk 25% korting.

Alle opdrachten worden aanvaard overeenkomstig de Algemene Voorwaarden zoals gedeponeerd ter Kamer van Koophandel te Rotterdam: 24446484